Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

IVs Modifier

ใช้ในการเปลียนค่า IVs ของโปเกม่อนเป็น 100% [ถือแล้วกดใส่โปเกม่อนในเกม]
1,000.00 Points (ส่วนลด 50%)

500.00 Points

จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 20 ครั้ง