Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

Navid Ugandan

หมวดหมู่: Rare Items ของแรร์
ปืนกลหนักขนาดกระสุน 9.3MM ที่พร้อมจะเจาะทุกสิ่งให้เละ [โดยมีลายพิเศษเป็น Ugandan]

2,500.00 Points

จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 19 ครั้ง